Open vergadering 25 september

OPENvergadering-25-9-18.png

Interesse om mee te doen met het oudercomité? Niet zeker of het wel iets is voor jou?

Kom gewoon eens langs op onze open vergadering op 25 september om 20u15 in de refter van de school. Je kan kennis maken met de leden en onze manier van werken. Daarna kan je beslissen of je ons team graag komt vervoegen of niet.

We kijken er naar uit!

Open vergadering 28 mei!

Het oudercomité zoekt nieuwe leden! Wij zijn een enthousiast team van ouders, met kinderen op deze school, die af en toe een activiteit organiseert voor school of voor ouders van de school. Omdat er ieder jaar natuurlijk kinderen naar het middelbaar vertrekken of ouders soms een andere uitdaging aangaan zoeken wij naar nieuwe enthousiastelingen.

 

Wat doen wij?

Wij komen een vijftal avonden per jaar samen in de refter van onze school om de komende activiteiten te bespreken of vragen of bemerkingen van andere ouders voor te leggen aan de school. We organiseren dag van de leerkracht, proef je school (open klasdag), voorleesweek, koffie na de vakantie, luizencontrole, …

 

Moet je aan iedere activiteit deelnemen?

Helemaal niet. Je hoeft zelfs niet iedere vergadering aanwezig te zijn. We willen vooral in een fijne sfeer de school bijstaan. Alle ouders in ons comité werken en/of zijn op diverse vlakken actief. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je wil vrijmaken maar door lid te zijn leer je toch snel andere ouders kennen op school.

 

Moet je een grote babbelaar zijn of al veel over school weten?

Nee hoor. Een fijn samenzijn en gezamenlijk activiteiten organiseren vormen voor ons de basis. Wij zijn ook geen select clubje of controleurs. Wij kunnen bezorgdheden van ouders voorleggen en een oplossing zoeken met school maar behandelen geen persoonlijke schoolproblemen, daarvoor kan je terecht bij je juf of meester.

 

Zie je dit wel zitten maar twijfel je nog en wil je wat meer te weten komen of al eens proeven van de sfeer?

Kom dan op 28 mei naar de refter van de school om 20u15 en woon onze open vergadering bij.

Op 28 mei is het grootste agenda punt “PROEF JE SCHOOL”. Op de open klasdag aan het begin van het nieuwe schooljaar 2018-2019, willen we iedereen een warm welkom geven met proevertjes uit verschillende culturen die op deze school aanwezig zijn.

Iedereen welkom op de open vergadering!